Navigacija

Radio Stari Ras 105,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Stari Ras 105,0
Naziv pružaoca medijske usluge BEOCEDIP d.o.o. Beograd
Broj dozvole 199/2008-3
Datum 25. jun 2013.
Matični broj 20237317
PIB 104782138
Sedište i adresa pravnog lica Alekse Nenadovića 19-21, Beograd
Telefon 011/404-9880, 011/308-9007
Ovlašćeno lice za zastupanje Jadranka Dujić
Glavni i odgovorni urednik Jadranka Dujić
Vlasnička struktura PMU 1.Miloš Krdžić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 62/Raška
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 19. avgust 2016.
Back to top