Navigacija

Radio RS 95,1

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio RS 95,1
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge SOFTIĆ društvo sa ograničenom odgovornošću, Tutin
Broj dozvole 201/2008-2
Datum 18. avgust 2016.
Matični broj 20285133
PIB 104990871
Sedište i adresa pravnog lica Pešterska 1, Tutin
Telefon 020/810-900, 036/811-305
Faks 020/810-900
Elektronska pošta senkokomerc@hotmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Semir Softić
Glavni i odgovorni urednik Muamera Lukač
Vlasnička struktura PMU 1.Semir Softić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 65/Tutin
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Datum brisanja dozvole 9. novembar 2022.
Back to top