Navigacija

Radio Bum 96,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Bum 96,5
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću RADIO BUM, Boljevac
Broj dozvole 203/2008-4
Datum 11. april 2022.
Matični broj 17297856
PIB 100704695
Sedište i adresa pravnog lica Milana Cojića 11, Boljevac
Telefon 030/461-040
Elektronska pošta radiobumboljevac@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Slaviša Viorović
Glavni i odgovorni urednik Slaviša Viorović
Vlasnička struktura PMU 1.Slaviša Viorović-60% 2.Grančica Viorović-40%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 68/Boljevac
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top