Navigacija

Klik FM 030 99,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Klik FM 030 99,5
Naziv pružaoca medijske usluge MEDIJSKI CENTAR RADIO KOMETA-KLIK d.o.o., Bor
Broj dozvole 205/2008-10
Datum 4. maj 2023.
Matični broj 21266566
PIB 109914509
Sedište i adresa pravnog lica Moše Pijade 19, Bor
Telefon 030/424-587
Elektronska pošta vladannovovic@yahoo.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Vladan Novović
Glavni i odgovorni urednik Danijela Novović
Vlasnička struktura PMU 1.Vladan Novović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 70/Bor
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top