Navigacija

Radio Sokobanja 90,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Sokobanja 90,5
Naziv pružaoca medijske usluge Akcionarsko društvo RADIO TELEVIZIJA SOKOBANJA, Niš
Broj dozvole 211/2008-4
Datum 23. novembar 2020.
Matični broj 07254237
PIB 102023693
Sedište i adresa pravnog lica Generala Bože Jankovića 9, Niš
Telefon 018/242-444
Elektronska pošta rtvsokobanja@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Tomislav Radomirović
Glavni i odgovorni urednik Vidosav Radomirović
Vlasnička struktura PMU 1.Akcionarski fond ad, Beograd-15,68% 2.Snežana Otović-41,47% 3.RTV Sokobanja ad, Niš-40,77% 4.Mali akcionari-2,08%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 84/Sokobanja
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top