Navigacija

Radio Barajevo 105,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Barajevo 105,9
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje RADIO BARAJEVO d.o.o. Barajevo
Broj dozvole 212/2008-7
Datum 11. decembar 2018.
Matični broj 17141775
PIB 101954867
Sedište i adresa pravnog lica Miodraga Vukovića 2, Beograd
Telefon 011/830-1451, 060/353-5193
Elektronska pošta radiobarajevo@gmail.com
Veb sajt www.radiobarajevo.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Jelena Jekić
Glavni i odgovorni urednik Jelena Jekić
Vlasnička struktura PMU 1.Jelena Jekić-2,4% 2.Grad Beograd-Opština Barajevo-97,6%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 89/Barajevo
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Datum brisanja dozvole 1. oktobar 2021.
Back to top