Navigacija

Radio Dak 101,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Dak 101,5
Naziv pružaoca medijske usluge DAK preduzeće za radio-televiziju i druge delatnosti d.o.o. Ćuprija
Broj dozvole 217/2008-2
Datum 17. jun 2016.
Matični broj 07584768
PIB 101530664
Sedište i adresa pravnog lica Kneza Miloša 4, Ćuprija
Telefon 035/847-1055
Faks 035/847-5988
Elektronska pošta radiodak@beotel.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Slobodanka Krstić
Glavni i odgovorni urednik Boris Krstić
Vlasnička struktura PMU 1.Slobodanka Krstić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 109/Ćuprija
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top