Navigacija

Radio Gogy 95,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Gogy 95,8
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge i eksport-import GOGY d.o.o. Gornji Milanovac
Broj dozvole 222/2008-2
Datum 17. jun 2016.
Matični broj 17370863
PIB 100889031
Sedište i adresa pravnog lica Rajićeva 14, Gornji Milanovac
Telefon 032/717-762
Faks 032/710-400
Elektronska pošta gogybend@mts.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Goran Avramović
Glavni i odgovorni urednik Goran Avramović
Vlasnička struktura PMU 1.Goran Avramović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 114/Gornji Milanovac
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top