Navigacija

Radio D 94,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio D 94,0
Naziv pružaoca medijske usluge Proizvodno, trgovinsko i uslužno preduzeće TEHNIKA PLUS d.o.o., Lučani
Broj dozvole 242/2008-3
Datum 23. mart 2022.
Matični broj 07962339
PIB 101267363
Sedište i adresa pravnog lica Radnička bb, Lučani
Telefon 032/817-253
Faks 032/817-236
Elektronska pošta radiod@eunet.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Jelena Zečević
Glavni i odgovorni urednik Jelena Zečević
Vlasnička struktura PMU 1.Jelena Zečević-50% 2.Ivan Janjić-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 175/Lučani
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top