Navigacija

Radio Požega 94,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Požega 94,7
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO POŽEGA d.o.o., Požega
Broj dozvole 243/2008-6
Datum 26. decembar 2023.
Matični broj 20297999
PIB 105047282
Sedište i adresa pravnog lica Francuska 1, Požega
Telefon 031/811-595
Faks 031/811-595
Elektronska pošta rapo@eunet.rs
Veb sajt www.radiopozega.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Saša Petrović
Glavni i odgovorni urednik Saša Petrović
Vlasnička struktura PMU 1.Saša Petrović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 178/Požega
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top