Navigacija

Radio Cer 90,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Cer 90,2
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za radio-difuziju RADIO CER d.o.o. Lipolist
Broj dozvole 246/2008-2
Datum 18. mart 2019.
Matični broj 17012436
PIB 100082019
Sedište i adresa pravnog lica Stefana Nemanje 22, Culjković-Dobrić
Telefon 015/274-410, 066/274-41
Elektronska pošta radiocer@yahoo.com
Veb sajt www.radiocer.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Marko Popović
Glavni i odgovorni urednik Marko Popović
Vlasnička struktura PMU 1.Marko Popović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 191/Lipolist
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top