Navigacija

Radio Soko 97,4

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Soko 97,4
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za radio i televizijske aktivnosti i usluge EMINENT d.o.o., Ljubovija-u stečaju
Broj dozvole 248/2008-4
Datum 29. septembar 2022.
Matični broj 20184698
PIB 104714411
Sedište i adresa pravnog lica Stojana Čupića bb, Ljubovija (adresa za prijem pošte: Predrag Manojlović, Vuka Karadžića 16, kancelarija 17, Valjevo)
Telefon 069/249-6738
Elektronska pošta manojlovic14@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Predrag Manojlović, stečajni upravnik
Glavni i odgovorni urednik Dragana Tadić
Vlasnička struktura PMU 1.Dragana Tadić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 194/Ljubovija
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.

Izrečene mere

Upozorenje

Radio Soko 97,4

Preduzeće za radio i televizijske aktivnosti i usluge EMINENT d.o.o., Ljubovija-u stečaju

07-1268/14/16-24 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Radio Soko 97,4

Preduzeće za radio i televizijske aktivnosti i usluge EMINENT d.o.o., Ljubovija-u stečaju

07-1268/14/15-15 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top