Navigacija

Radio Osečina 88,1

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Osečina 88,1
Naziv pružaoca medijske usluge Komanditno društvo ČAVA za radio i novinsku izdavačku delatnost Slavko Čava Pavlović k.d. Osečina
Broj dozvole 252/2008-2
Datum 17. jun 2016.
Matični broj 07626401
PIB 101597315
Sedište i adresa pravnog lica Karađorđeva 166, Osečina
Telefon 014/451-582, 014/451-908
Faks 014/451-908
Elektronska pošta cavaosecina@yahoo.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Slavko Čava Pavlović
Glavni i odgovorni urednik Svetlana Pavlović
Vlasnička struktura PMU 1.Svetlana Pavlović-33% 2.Slavko Čava Pavlović-67%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 203/Osečina
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Datum brisanja dozvole 19. novembar 2019.
Back to top