Navigacija

Radio City UB 92,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio City UB 92,7
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za marketing i informisanje RTV CITY d.o.o. Ub
Broj dozvole 253/2008-4
Datum 29. decembar 2016.
Matični broj 20017368
PIB 103778474
Sedište i adresa pravnog lica Svete Popovića 57, Ub
Telefon 014/416-426
Faks 014/416-425
Elektronska pošta rtvcityub@gmail.com
Veb sajt www.rtvcityub.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragan Belajac
Glavni i odgovorni urednik Dragan Belajac
Vlasnička struktura PMU 1.Dragan Belajac-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 206/Ub
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top