Navigacija

MB radio 98,1

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) MB radio 98,1
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za zanatske usluge, ekonomsku propagandu, reklamu i marketing BULAT M.PRESS d.o.o. Ub
Broj dozvole 255/2008-2
Datum 11. maj 2016.
Matični broj 17128507
PIB 101348840
Sedište i adresa pravnog lica Svete Popovića 101, Ub
Telefon 014/416-322, 014/416-321
Faks 014/416-321
Elektronska pošta mbradio@mts.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Predrag Bulatović
Glavni i odgovorni urednik Predrag Bulatović
Vlasnička struktura PMU 1.Predrag Bulatović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 208/Ub
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top