Navigacija

Radio Ada 107,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Ada 107,7
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću RADIO-ADA preduzeće za emitovanje radio programa, Ada
Broj dozvole 256/2008-5
Datum 25. april 2019.
Matični broj 08682151
PIB 101481975
Sedište i adresa pravnog lica Petefi Šandora 51, Ada
Telefon 024/853-193
Faks 024/853-195
Elektronska pošta marketing@radioada.rs
Veb sajt www.radioada.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Viktor Tomaš
Glavni i odgovorni urednik Dragan Milutinović
Vlasnička struktura PMU 1.ICTV doo, Ada-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 215/Ada
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top