Navigacija

Radio Panda 103,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Panda 103,5
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa PANDA RADIO, Kanjiža
Broj dozvole 257/2008-6
Datum 29. maj 2023.
Matični broj 08657122
PIB 100871961
Sedište i adresa pravnog lica Bosanska bb, Kanjiža
Telefon 024/221-666
Faks 024/487-3428
Elektronska pošta radio@pandaradio.rs
Veb sajt www. pandaradio.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Zenobija Kiš
Glavni i odgovorni urednik Zenobija Kiš
Vlasnička struktura PMU 1Zenobija Kiš-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 219/Kanjiža
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.

Izrečene mere

Opomena

Radio Panda 103,5

Društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa PANDA RADIO, Kanjiža

07-2629/14/16-170 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top