Navigacija

Radio Petrovec 91,4

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Petrovec 91,4
Naziv pružaoca medijske usluge NOVI RADIO PETROVEC d.o.o. za informisanje, Bački Petrovac
Broj dozvole 264/2008-4
Datum 6. jun 2018.
Matični broj 08054169
PIB 101269922
Sedište i adresa pravnog lica Kolarova 2, Bački Petrovac (adresa za dostavu pošte Veljka Vlahovića 60, Gložan)
Telefon 021/788-726
Faks 021/788-726
Elektronska pošta agroplodglo@gmail.com
Veb sajt www.radiopetrovec.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Jarmila Buhoš
Glavni i odgovorni urednik Jan Černak
Vlasnička struktura PMU 1.Agroplod doo, Gložan-74,31% 2.Novi radio Petrovec doo, Bački Petrovac-25,69%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 240/Bački Petrovac
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top