Navigacija

Radio Beočin 97,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Beočin 97,8
Naziv pružaoca medijske usluge KULTURNI CENTAR OPŠTINE BEOČIN, Beočin
Broj dozvole 266/2008
Datum 18. avgust 2008.
Matični broj 08023603
PIB 101235133
Sedište i adresa pravnog lica Trg Cara Lazara 1, Beočin
Telefon 021/870-343, 021/870-230
Elektronska pošta radiobeocin@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Ivana Letoš
Glavni i odgovorni urednik Ivana Letoš
Vlasnička struktura PMU 1.Skupština opštine Beočin-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 242/Beočin
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 19. avgust 2016.
Back to top