Navigacija

Radio Jugović 88,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Jugović 88,2
Naziv pružaoca medijske usluge INVITEM d.o.o. Kać
Broj dozvole 268/2008-1
Datum 17. jun 2016.
Matični broj 20145579
PIB 104328118
Sedište i adresa pravnog lica Kralja Petra I 4d, Kać
Telefon 021/621-1578
Faks 021/621-1577
Elektronska pošta radiojugovic@nspoint.net
Veb sajt www.radiojugovic.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Miloš Lončar
Glavni i odgovorni urednik Miloš Lončar
Vlasnička struktura PMU 1.Miloš Lončar-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 246/Kać
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top