Navigacija

Sremski radio 89,1

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Sremski radio 89,1
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za usluge SREMSKI RADIO d.o.o. Šid
Broj dozvole 271/2008-3
Datum 17. jun 2016.
Matični broj 08756376
PIB 101453407
Sedište i adresa pravnog lica Zlatka Šnajdera 2, Šid
Telefon 022/715-153
Faks Lokalno područje-Lr 261/Šid
Elektronska pošta sremski.radio@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Mirjana Vasić
Glavni i odgovorni urednik Mirjana Vasić
Vlasnička struktura PMU 1.Mirjana Vasić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 261/Šid
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top