Navigacija

Radio Glas 92,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Glas 92,0
Naziv pružaoca medijske usluge Eparhija niška Srpske pravoslavne crkve, Niš
Broj dozvole 277/2008-6
Datum 7. novembar 2017.
Matični broj 17260944
PIB 103004650
Sedište i adresa pravnog lica Episkopska 3, Niš
Telefon 018/299-220
Faks 018/299-212
Elektronska pošta redakcija@radioglas.rs
Veb sajt www.radioglas.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragan Tadić
Glavni i odgovorni urednik Zoran Cvetković
Vlasnička struktura PMU 1.Srpska pravoslavna crkva-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 30/Niš
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top