Navigacija

City smart radio 99,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) City smart radio 99,9
Naziv pružaoca medijske usluge CITY SMART CLUB o.d., Niš
Broj dozvole 281/2008-5
Datum 12. oktobar 2020.
Matični broj 17036963
PIB 101858920
Sedište i adresa pravnog lica Milentijeva 12a, Niš
Telefon 018/526-796
Faks 018/526-797
Elektronska pošta info@radiocity.rs; redakcija@radiocity.rs; marketing@radiocity.rs
Veb sajt www.radiocity.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragan Kocić
Glavni i odgovorni urednik Dragan Kocić
Vlasnička struktura PMU 1.Ivana Petrović-50% 2.Dragan Kocić-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 34/Niš
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top