Navigacija

OK Naxi radio 98,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) OK Naxi radio 98,2
Naziv pružaoca medijske usluge Radiodifuzno društvo OK RADIO d.o.o., Beograd
Broj dozvole 288/2008-7
Datum 13. maj 2024.
Matični broj 17190547
PIB 100547226
Sedište i adresa pravnog lica Kralja Stefana Prvovenčanog 85, Vranje
Telefon 017/424-944, 017/400-634
Elektronska pošta okradiopress@gmail.com, olivera.vladkovic@gmail.com
Veb sajt www.okradio.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Olivera Vladković
Glavni i odgovorni urednik Olivera Vladković
Vlasnička struktura PMU 1.Olivera Vladković-60% 2.Andreja Vladković-20% 3.Anđelija Vladković-20%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 53/Vranje
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top