Navigacija

Radio Fokus Plus 101,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Fokus Plus 101,7
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge M o.d., Vranje
Broj dozvole 289/2008-2
Datum 29. septembar 2016.
Matični broj 17361295
PIB 102917697
Sedište i adresa pravnog lica Hercegovačka 13, Vranje
Telefon 017/420-681, 064/322-2994
Elektronska pošta rtvfocusvranje@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragan Mladenović
Glavni i odgovorni urednik Dragan Mladenović
Vlasnička struktura PMU 1.Jelena Mladenović 2.Dragan Mladenović
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 54/Vranje
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Datum brisanja dozvole 30. mart 2022.
Back to top