Navigacija

Radio Ad Herccullem 97,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Ad Herccullem 97,5
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno Društvo Za Trgovinu LADY LENA d.o.o. Žitorađa
Broj dozvole 290/2008-3
Datum 27. jul 2015.
Matični broj 20185465
PIB 104633986
Sedište i adresa pravnog lica Svetosavska 2, Žitorađa
Telefon 063/628-651
Elektronska pošta radioah97.5@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Andra Jovanović
Glavni i odgovorni urednik Andra Jovanović
Vlasnička struktura PMU 1.Andra Jovanović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 55/Žitorađa
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 6. avgust 2016.
Back to top