Navigacija

Radio Đerdap 89,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Đerdap 89,0
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO ĐERDAP ad, Kladovo
Broj dozvole 291/2008-1
Datum 31. jul 2009.
Matični broj 07339321
PIB 100694552
Sedište i adresa pravnog lica SAVE KOVAČEVIĆA 1, KLADOVO
Telefon 019/808-171, 019/801-213, 019/800-888
Elektronska pošta office@radiodjerdap.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Ljubiša Spasić
Glavni i odgovorni urednik Ljubiša Spasić
Vlasnička struktura PMU 1.Ljubiša Spasić-31% 2.Bogosav Popović-57% 3.Sopstvene akcije po zakonu o privatizaciji-12%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 76/Kladovo
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 13. januar 2017.
Back to top