Navigacija

Radio 019 88,4

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio 019 88,4
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO 019 Ivan Matić pr, Negotin
Broj dozvole 294/2008-2
Datum 15. oktobar 2015.
Matični broj 60599424
PIB 104937144
Sedište i adresa pravnog lica JNA 1A, Negotin
Telefon 065/911-9019
Elektronska pošta radio@019.co.rs
Veb sajt www.019.co.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Ivan Matić
Glavni i odgovorni urednik Ivan Matić
Vlasnička struktura PMU 1.Ivan Matić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 81/Negotin
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 19. avgust 2016.
Back to top