Navigacija

Hype FM 90,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Hype FM 90,8
Naziv pružaoca medijske usluge HYPE SHOWTIME d.o.o., Zaječar
Broj dozvole 296/2008-10
Datum 24. oktobar 2023.
Matični broj 17004964
PIB 100579246
Sedište i adresa pravnog lica Obilićev venac 48, Zaječar
Telefon 019/427-666, 011/777-7421
Elektronska pošta office@hypeshowtime.rs
Veb sajt www.hypefm.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragomir Mirković
Glavni i odgovorni urednik Dragomir Mirković
Vlasnička struktura PMU 1.Hype production d.o.o., Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 87/Zaječar
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top