Navigacija

Radio Magnum 103,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Magnum 103,0
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa orgraničenom odgovornošću RADIO MAGNUM-18, Zaječar
Broj dozvole 297/2008-2
Datum 17. jun 2016.
Matični broj 06952470
PIB 101331588
Sedište i adresa pravnog lica Salaška 6, Zaječar
Telefon 019/415-678, 019/443-554
Elektronska pošta rmagnum@tsbest.net
Veb sajt www.radiomagnum.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Goran Obrenović
Glavni i odgovorni urednik Zoran Obrenović
Vlasnička struktura PMU 1.Goran Obrenović-50% 2.Zoran Obrenović-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 88/Zaječar
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top