Navigacija

Radio Mag 102,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Mag 102,9
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing STUDIO MAG d.o.o., Obrenovac
Broj dozvole 303/2008-3
Datum 21. februar 2023.
Matični broj 06927289
PIB 101933436
Sedište i adresa pravnog lica Trgovačka 71, Obrenovac
Telefon 011/655-6977, 011/655-6978
Faks 011/655-6979
Elektronska pošta miroslav@rtvmag.co.rs
Veb sajt www.rtvmag.co.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Miroslav Paunović
Glavni i odgovorni urednik Miroslav Paunović
Vlasnička struktura PMU 1.Miroslav Paunović -100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 97/Obrenovac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top