Navigacija

Radio Diskos 98,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Diskos 98,2
Naziv pružaoca medijske usluge DISKOS društvo sa ograničenom odgovornošću za izdavanje i proizvodnju nosača zvuka i slike, Aleksandrovac
Broj dozvole 305/2008-4
Datum 23. novembar 2016.
Matični broj 07194889
PIB 100365864
Sedište i adresa pravnog lica Kruševačka 22, Aleksandrovac
Telefon 037/375-1296, 037/552-225
Faks 037/375-1296, 037/552-225
Elektronska pošta diskosoffice@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Ana Stajić
Glavni i odgovorni urednik Miodrag Milutinović
Vlasnička struktura PMU 1.Miodrag Milutinović-42,57% 2.Milomir Knežević-57,43%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 99/Aleksandrovac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top