Navigacija

Radio Sunce 100,3

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Sunce 100,3
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO TELEVIZIJA SUNCE d.o.o. Aranđelovac
Broj dozvole 306/2008-3
Datum 26. decembar 2018.
Matični broj 07662874
PIB 100900435
Sedište i adresa pravnog lica Ilije Garašanina 36, Aranđelovac
Telefon 034/701-200
Elektronska pošta rtvsunce@mts.rs
Veb sajt www.tvsunce.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Dobrivoje Marinski
Glavni i odgovorni urednik Aleksandra Milivojević
Vlasnička struktura PMU 1.Dobrivoje Marinski-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 100/Aranđelovac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top