Navigacija

Joker Naxi radio 95,6

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Joker Naxi radio 95,6
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću za marketing, trgovinu i usluge STUDIO DŽOKER, Čačak
Broj dozvole 307/2008-4
Datum 1. decembar 2016.
Matični broj 17001728
PIB 101108217
Sedište i adresa pravnog lica Ljubićki kej 17/1, Čačak
Telefon 069/840-3960
Elektronska pošta radiojoker032@gmail.com
Veb sajt www.dzokernaxiradio.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Marina Glišić
Glavni i odgovorni urednik Marina Glišić
Vlasnička struktura PMU 1.Marina Glišić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 102/Čačak
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top