Navigacija

Radio 96 97,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio 96 97,8
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za radiodifuznu delatnost i marketing RADIO 96 PLUS d.o.o., Beograd
Broj dozvole 308/2008-5
Datum 12. april 2021.
Matični broj 21667005
PIB 112404712
Sedište i adresa pravnog lica Makenzijeva 79, sprat 6, Beograd (adresa za prijem pošte Beogradska 16, Zemun)
Telefon 063/393-903
Elektronska pošta kabinet@info24.rs
Veb sajt www.info24.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Zlatan Majdak
Glavni i odgovorni urednik Marko Aćimović
Vlasnička struktura PMU 1. Zlatan Majdak-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 103/Čačak
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Datum brisanja dozvole 26. januar 2024.
Back to top