Navigacija

Radio 34 88,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio 34 88,9
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za radio emitovanje RADIO 34 d.o.o. Kragujevac
Broj dozvole 315/2008-4
Datum 12. oktobar 2016.
Matični broj 07640447
PIB 101039189
Sedište i adresa pravnog lica Milice Srećković 25, Kragujevac
Telefon 034/324-200, 034/335-099
Faks 034/324-300
Elektronska pošta radio34kg@yahoo.com
Veb sajt www.radio34.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Marija Urošević
Glavni i odgovorni urednik Marija Urošević
Vlasnička struktura PMU 1.Vesna Antonijević-50% 2.Marija Urošević-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 120/Kragujevac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top