Navigacija

Super FM KG 95,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Super FM KG 95,9
Naziv pružaoca medijske usluge D.o.o. RADIO 9, Kragujevac
Broj dozvole 317/2008-5
Datum 23. novembar 2022.
Matični broj 17431161
PIB 101578597
Sedište i adresa pravnog lica Kneza Mihaila 10, Kragujevac
Telefon 034/336-476
Faks 034/336-476
Elektronska pošta radiodevet@sezampro.rs
Veb sajt www.radio9.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Branka Obradović
Glavni i odgovorni urednik Marko Obradović
Vlasnička struktura PMU 1.Branka Obradović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 122/Kragujevac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top