Navigacija

Radio Bis 97,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Bis 97,9
Naziv pružaoca medijske usluge Proizvodno uslužno preduzeće BIS-KOMERC d.o.o., Beograd
Broj dozvole 318/2008-8
Datum 16. mart 2023.
Matični broj 07981295
PIB 101042176
Sedište i adresa pravnog lica Alekse Nenadovića 19-21, Beograd
Telefon 034/350-350, 011/404-9880
Faks 011/308-9007
Elektronska pošta marketingkg@tdiradio.com
Veb sajt www.tdiradio.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Marija Knežević
Glavni i odgovorni urednik Marija Knežević
Vlasnička struktura PMU 1. Maxim Media Plus d.o.o., Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 123/Kragujevac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top