Navigacija

Radio Bravo FM 103,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Bravo FM 103,7
Naziv pružaoca medijske usluge Radio difuzno društvo BRAVO PLUS d.o.o. Kragujevac
Broj dozvole 320/2008-3
Datum 23. septembar 2016.
Matični broj 20202874
PIB 104750815
Sedište i adresa pravnog lica Kralja Aleksandra I 102, Kragujevac
Telefon 034/501-333
Faks 034/501-333
Elektronska pošta office@bravofm.net
Veb sajt www.bravofm.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Miodrag Jakovljević
Glavni i odgovorni urednik Miodrag Jakovljević
Vlasnička struktura PMU 1.Miodrag Jakovljević-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 125/Kragujevac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top