Navigacija

Radio Antena 037 91,3

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Antena 037 91,3
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za radio i televiziju RADIO ANTENA 037 d.o.o. Kruševac
Broj dozvole 323/2008-4
Datum 14. septembar 2016.
Matični broj 17581201
PIB 103459680
Sedište i adresa pravnog lica Cara Lazara 71, Kruševac
Telefon 037/422-126
Faks 037/433-688
Elektronska pošta info@antenaradio.rs
Veb sajt www.antenaradio.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Dejan Milenković
Glavni i odgovorni urednik Dejan Milenković
Vlasnička struktura PMU 1.Dejan Milenković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 132/Kruševac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top