Navigacija

Radio Bravo 100,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Bravo 100,2
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo BRAVO d.o.o. Požarevac
Broj dozvole 328/2008-3
Datum 31. oktobar 2017.
Matični broj 07999941
PIB 100400891
Sedište i adresa pravnog lica Vojske Jugoslavije 98, Požarevac
Telefon 012/530-653
Faks 012/530-753
Elektronska pošta vasabravo@gmail.com
Veb sajt www.radiobravo.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Slobodan Vasić
Glavni i odgovorni urednik Slobodan Vasić
Vlasnička struktura PMU 1.Slobodan Vasić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 140/Požarevac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top