Navigacija

Radio Smederevo 96,1

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Smederevo 96,1
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO TELEVIZIJA SMEDEREVO društvo sa ograničenom odgovornošću, Smederevo
Broj dozvole 333/2008-5
Datum 3. februar 2022.
Matični broj 07654111
PIB 100969576
Sedište i adresa pravnog lica Karađorđeva 12, TC Danubijus, lokal 201, Smederevo
Telefon 063/499-813
Faks 026/461-3032
Elektronska pošta zlatkostevanovic78@gmail.com
Veb sajt www.radiosmederevo.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Zlatko Stevanović
Glavni i odgovorni urednik Zlatko Stevanović
Vlasnička struktura PMU 1.Konsalting marketing trejd d.o.o. Smederevo-77,98% 2.Mali akcionari-22,02%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 150/Smederevo
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top