Navigacija

Radio Plana 90,4

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Plana 90,4
Naziv pružaoca medijske usluge Informativno preduzeće REČ POMORAVLJA d.o.o. Velika Plana
Broj dozvole 340/2008-5
Datum 26. decembar 2018.
Matični broj 07245475
PIB 101175194
Sedište i adresa pravnog lica Nikole Pašića 27, Velika Plana
Telefon 026/516-125, 026/516-175
Faks 026/516-125
Elektronska pošta radiovplana@yahoo.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Miloš Antonijević
Glavni i odgovorni urednik Miloš Antonijević
Vlasnička struktura PMU 1.Miloš Antonijević-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 160/Velika Plana
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top