Navigacija

Radio Banja 2 99,1

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Banja 2 99,1
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo za marketing emitovanje i produkciju radio i tv programa MEDIA-PRESS d.o.o. Vrnjačka Banja
Broj dozvole 342/2008-8
Datum 23. jul 2019.
Matični broj 20989483
PIB 108388231
Sedište i adresa pravnog lica Nemanjina, vila Gradištanac 5, prizemlje lokal 1, Vrnjačka Banja
Telefon 036/616-007, 060/052-4927
Elektronska pošta office@banja2.com
Veb sajt www.banja2.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Radica Tošić
Glavni i odgovorni urednik Radica Tošić
Vlasnička struktura PMU 1.Radica Tošić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr162/Vrnjačka Banja
Period važenja 23. decembar 2008. — 23. decembar 2024.
Back to top