Navigacija

Radio Koran 88,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Koran 88,7
Naziv pružaoca medijske usluge INFORMATIVNI CENTAR d.o.o., Priboj
Broj dozvole 344/2008-7
Datum 7. februar 2022.
Matični broj 07246188
PIB 101204321
Sedište i adresa pravnog lica Trg FAPA-A bb, Priboj
Telefon 033/445-001
Faks 033/445-001
Elektronska pošta tv priboj@gmail.com
Veb sajt www.radiokoran.co.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Slavica Todorović
Glavni i odgovorni urednik Slavica Todorović
Vlasnička struktura PMU 1.Srđan Ranitović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 179/Priboj
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top