Navigacija

Radio Lim 96,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Lim 96,2
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za radiodifuznu delatnost RADIO LIM d.o.o. Priboj
Broj dozvole 345/2008-3
Datum 1. februar 2016.
Matični broj 20296534
PIB 105025885
Sedište i adresa pravnog lica 12. Januara 90, Priboj (adresa za dostavu pošte Trg Fapa 3/5, Priboj)
Telefon 033/448-555
Faks 033/448-555
Elektronska pošta limradiopriboj@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Ivica Bojović
Glavni i odgovorni urednik Nada Milićević
Vlasnička struktura PMU 1.Milutin Rvović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 180/Priboj
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 2. decembar 2016.
Back to top