Navigacija

Radio San 107,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio San 107,0
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za radiodifuziju i marketing RADIO SAN d.o.o. Užice
Broj dozvole 348/2008-2
Datum 15. avgust 2016.
Matični broj 20121947
PIB 104230896
Sedište i adresa pravnog lica Mihaila Pupina 1, Užice
Telefon 031/517-350
Faks 031/517-350
Elektronska pošta office@radiosan.rs
Veb sajt www.radiosan.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Ilija Petronijević
Glavni i odgovorni urednik Ilija Petronijević
Vlasnička struktura PMU 1.Ilija Petronijević-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 183/Sevojno
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top