Navigacija

Prvi radio 98,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Prvi radio 98,7
Naziv pružaoca medijske usluge M-31 društvo sa ograničenom odgovornošću, Užice
Broj dozvole 349/2008-6
Datum 23. novembar 2018.
Matični broj 06395848
PIB 100602448
Sedište i adresa pravnog lica Dimitrija Tucovića 151, Poslovni centar Trg IV sprat, Užice
Telefon 031/510-031
Faks 031/510-017
Elektronska pošta office@prviradio.rs
Veb sajt www.prviradio.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksandar Đurić
Glavni i odgovorni urednik Aleksandar Đurić
Vlasnička struktura PMU 1.NS-AS doo proizvodnja,trgovina i usluge Novi Sad-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-radiodifuzna oblast 6-Lr 184/ Užice
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top