Navigacija

Radio Podrinje 97,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Podrinje 97,8
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO TV PODRINJE d.o.o., Loznica
Broj dozvole 353/2008-6
Datum 24. januar 2024.
Matični broj 07169868
PIB 101188376
Sedište i adresa pravnog lica Maksima Gorkog 2, Loznica
Telefon 015/882-227
Elektronska pošta lotel@verat.net
Veb sajt www.rtvpodrinje.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragan Mandić
Glavni i odgovorni urednik Dragan Mandić
Vlasnička struktura PMU 1. Lotel plus d.o.o., Loznica-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 196/Loznica
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top