Navigacija

Tim radio 97,4

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Tim radio 97,4
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo za radio i difuziju TIM RADIO d.o.o. Prnjavor
Broj dozvole 355/2008-3
Datum 13. februar 2017.
Matični broj 06565417
PIB 101398125
Sedište i adresa pravnog lica Arčibalda Rajsa, zanatski centar bb, Prnjavor
Telefon 015/283-345
Faks 015/283-345
Elektronska pošta radiotimprnjavor@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragana Kojić
Glavni i odgovorni urednik Dragana Kojić
Vlasnička struktura PMU 1.Dragana Kojić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 204/Prnjavor
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top